18 Ağustos 2009 Salı

***ĶüçüĶ ŶıĹĎıŹ...***

ĶüçüĶ ŶıĹĎıŹ...

ŶĨŃĔ РĔŃČĔŔĔМĨŃ öŃüŃĎĔŶĨМ,
ĞöĶŶüŹüŃü ŚĔŶŔĔŤМĔĶŤĔŶĨМ.
ĤĔŃüŹ şĨМĎĨ ŦÁŔĶĔŤМĔĶŤĔŶĨМ
ĶüçüĶ ŶıĹĎıŹı ĞöŔМĔĶŤĔŶĨМ...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ŶÁŃıР ŶÁŃıР ŚöŃüŶŐŔ ŤĨŤŔĔŔČĔŚĨŃĔ,
ŚÁŃĶĨ ßĔŃĨ ĎĨŃĹĔŔČĔŚĨŃĔ...
ßÚ ŶıĹĎıŹı ĎĔğĨşМĔМ ßĨŃĹĔŔČĔŚĨŃĔ!
ĶÁŶßŐĹМÁ ĶüçüĶ ŶıĹĎıŹıМ...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ŚĔŃĎĔŃ çŐĶ şĔŶ ĎĨĹĔŶĔČĔğĨМ,
Ő ĤÁŶÁĹ ĞöŹĹüğüŃü ŤÁĶŤıМ
ÁŔĶÁĎÁşĹÁŔıŃÁ ĎÁ ßÁĶŤıМ.
ßÚ ĞĔČĔ ÁßÁŶı ŶÁĶŤıМ...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ŃĔĎĔŃ ŶÁŃıР ŶÁŃıР ŚöŃüŶŐŔŚÚŃ؟
ĞĨŤŤĨĶçĔ ĶüçüĹüŶŐŔŚÚŃ.
ŶŐĶŚÁ ßÁŃÁ ĨşÁŔĔŤ МĨ VĔŔĨŶŐŔŚÚŃ؟
ŚÁĎĔČĔ ßÁŃÁ Мı ĞöŔüŃüŶŐŔŚÚŃ؟
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ŚĔŃĎĔŃ ÁşĶ ĎĨĹĨŶŐŔÚМ...
ŚĔVĞĨ ĎĨĹĨŶŐŔÚМ...
ÁĨĹĔМĹĔ ŚÁğĹıĶĹı,МÚŤĹÚ ĞüŃĹĔŔ...
ĨŶĨ ßĨŔ ĞĔĹĔČĔĶ ĨŚŤĨŶŐŔÚМ...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ĶüçüČüĶ ßĨŔ ŶıĹĎıŹ...
ßÚ ĶÁĎÁŔ ßüŶüĶ ĤÁŶÁĹĹĔŔĔ ĎÁŶÁŃÁßĨĹĨŔ МĨ؟
ßĔĹĶĨ ĎĔ ŐŃÚŃ ßüŶüĶĹüğüŃü ĶÁĹßĨМĨŹ ßĔĹĨŔĹĨŶŐŔ...
ÚМÚŤĹÁŔıМ ĶÁĎÁŔ ßüŶü,ßüŶü ĶüçüĶ ŶıĹĎıŹıМ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder